Id-mærkning og registrering


Hunde.

Det er lovpligtigt at alle hunde er ID-mærkede og registrerede, når de er fyldt otte uger.

Vi chipmærker hundene. En chip er et lille implantat, som sættes ind under huden på hunden i nakken ved hjælp af en kanyle. Det kan gøres mens dyret er vågen.

Katte.

Vi anbefaler at alle katte enten chipmærkes eller øretatoveres både for ejers og for kattens skyld. Det gælder både inde- og udekatte. Hvi uheldet er ude og katten fx bliver væk, bliver påkørt eler falder ud af et vindue, så har vi mulighed for at finde frem til ejer og sørge for genforening og eventuel behandling af skader.

Der er større chance for at en mærket kat får hjælp af forbipasserende. En umærket kat, som indleveres hos os, er i lovens forstand herreløs og risikerer at blive aflivet.

Øretatovering:

  • Øretatovering af katte kræver bedøvelse, og i langt de fleste tilfælde anbefaler vi at få det gjort samtidigt med kastration/sterilisation af katten, så katten kun skal bedøves en gang.
  • Vi laver øremærket i begge ører.
  • Fordele: Øremærket er synligt for alle og kræver ikke nødvendigvis at katten bringes til dyrlægen for aflæsning
  • Ulemper: Øremærket kan med tiden blive svært at aflæse.

Chipmærkning:

  • Chipmærkning af katte er ved at blive mere udbredt. En chip er et lille implantat, som sættes ind under huden på hunden i nakken ved hjælp af en kanyle. Det kan gøres mens dyret er vågen.
  • Fordele: Chippen kan altid aflæses præcist af en person med en chipscanner.
  • Ulemper: Det er ikke synligt, at katten har en chip, og kræver at katten bringes til enten dyrlæge eller politi.

Både chip- og øremærke:

Man kan vælge både at chip-og øremærke sin kat. På den måde kombineres fordelene fra begge metoder.

Husk at ID-mærket skal registreres i et register. Der findes flere registre i Danmark. Vi benytter Det Danske Katteregister.

Top